018-185/2021

opravilna številka zadeve

018-185/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča Ptuj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PINNA, programske rešitve d.o.o.

predmet javnega naročila

Uvedba novega, v slovenski zdravstveni prostor integriranega informacijskega sistema za podporo zdravstvu