018-183/2021

opravilna številka zadeve

018-183/2021

naziv naročnika

DARS, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.

predmet javnega naročila

Postavitev betonske varnostne ograje H4b v ločilnem pasu na AC/A1 0053 in 0653 Vrhnika - Logatec