018-182/2021

opravilna številka zadeve

018-182/2021

naziv naročnika

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d.

predmet javnega naročila

Izbira izvajalca za storitve varovanja za potrebe Javnega zavoda Šport Ljubljana za 4 leta