018-180/2021

opravilna številka zadeve

018-180/2021

naziv naročnika

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MI - line, telekomunikacije in energetika, d.o.o.

predmet javnega naročila

NADGRADNJA KIBERNETSKE VARNOSTI IN ETHERNET VOZLIŠČ