018-179/2021

opravilna številka zadeve

018-179/2021

naziv naročnika

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SGP KOGRAD IGEM ZOD zaključna gradbena dela d.o.o.

predmet javnega naročila

Zamenjava oken na OE Kranj