018-174/2021

opravilna številka zadeve

018-174/2021

naziv naročnika

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava zaščitnih sredstev, v sklopu 15