018-172/2021

opravilna številka zadeve

018-172/2021

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LOS cestna oprema, trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Zamenjava varovalnih ograj na posameznih odsekih AC in HC; Sklop 1-na območju AC baz Postojna, Ljubljana in Kozina, Sklop 2 - na območju AC baz Novo mesto, Hrušica, Slovenske Konjice, Maribor in Vransko