018-170/2021

opravilna številka zadeve

018-170/2021

naziv naročnika

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Bauimex, elektro-gradnje-inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic