018-166/2021

opravilna številka zadeve

018-166/2021

naziv naročnika

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

predmet javnega naročila

Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško