018-165/2021

opravilna številka zadeve

018-165/2021

naziv naročnika

DARS, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

COLAS Hrvatska d.d.

predmet javnega naročila

Gradnja glavne ceste G 1-2 Hajdina - Ormož; odsek Markovci - Gorišnica - Ormož