018-164/2021

opravilna številka zadeve

018-164/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Celje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

DOORSON podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in prodajo avtomatskih sistemov d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in servisiranje avtomatskih drsnih vrat v Splošni bolnišnici Celje za obdobje štirih (4) let