018-163/2021

opravilna številka zadeve

018-163/2021

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP PRALNE OSEBNE VAROVALNE OPREME