018-160/2021

opravilna številka zadeve

018-160/2021

naziv naročnika

DARS, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever; sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo