018-159/2021

opravilna številka zadeve

018-159/2021

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ANGIOMEDIC, trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKEGA STOLPA IN CO2 LASERJA, v sklopu 2