018-158/2021

opravilna številka zadeve

018-158/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH HOLDING storitvena družba d.o.o.

predmet javnega naročila

Projektiranje, izgradnja prizidka in nakup aparata SPECT-CT