018-157/2021

opravilna številka zadeve

018-157/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH HOLDING storitvena družba d.o.o.

predmet javnega naročila

SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o.