018-156/2021

opravilna številka zadeve

018-156/2021

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH HOLDING storitvena družba d.o.o.

predmet javnega naročila

NABAVA RTG APARATOV