018-154/2021

opravilna številka zadeve

018-154/2021

naziv naročnika

Občina Rogašovci

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IMP, d.d. družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo

predmet javnega naročila

Gradnja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B "sklop 1 in sklop 2