018-153/2021

opravilna številka zadeve

018-153/2021

naziv naročnika

Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Armstrong-Kobilšek, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava osebnih (prenosnih) detektorjev plina