018-152/2021

opravilna številka zadeve

018-152/2021

naziv naročnika

Bolnišnica Sežana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava medicinskega potrošnega materiala za obdobje 4 let