018-151/2021

opravilna številka zadeve

018-151/2021

naziv naročnika

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.,

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij