018-148/2021

opravilna številka zadeve

018-148/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Iskra, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja

datum odstopa zadeve

14.09.2021