018-147/2021

opravilna številka zadeve

018-147/2021

naziv naročnika

Pošta Slovenije d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava pnevmatik in zračnic za vozila in dvokolesa, v sklopu 2 in 4

datum odstopa zadeve

14.09.2021