018-146/2021

opravilna številka zadeve

018-146/2021

naziv naročnika

Občina Šentjur

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KIT-AK, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev LC 396082 Drobinsko - Loka pri Žusmu in LC 396083 Loka pri Žusmu - Sodna vas, na odseku do meje z Občino Šmarje pri Jelšah

datum odstopa zadeve

09.09.2021