018-142/2021

opravilna številka zadeve

018-142/2021

naziv naročnika

Občina Črnomelj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MPOV, d.o.o. Vinica

predmet javnega naročila

Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Črnomelj za obdobje 2021-2025

datum odstopa zadeve

03.09.2021