018-136/2021

opravilna številka zadeve

018-136/2021

naziv naročnika

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SITKOMP, proizvodnja, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in dobava pisarniških delovnih in konferenčnih stolov za Finančno upravo Republike Slovenije

datum odstopa zadeve

19.08.2021