018-135/2021

opravilna številka zadeve

018-135/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

predmet javnega naročila

Javno naročilo blaga po odprtem postopku za operativni najem vozil

datum odstopa zadeve

16.08.2021