018-127/2021

opravilna številka zadeve

018-127/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KIMI d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje

predmet javnega naročila

Čistila in pribor, v sklopu 2:"Sredstva za strojno pomivanje posode"

datum odstopa zadeve

03.08.2021