018-118/2021

opravilna številka zadeve

018-118/2021

naziv naročnika

ELES, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VALTI, storitve in trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES, v sklopu 2:"Hajdrihova 2"

datum odstopa zadeve

20.07.2021