018-096/2021

opravilna številka zadeve

018-096/2021

naziv naročnika

Lekarniška zbornica Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., 2.) SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o., 3.) FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., in 4.) RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

predmet javnega naročila

Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev

datum odstopa zadeve

03.06.2021