018-078/2021

opravilna številka zadeve

018-078/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MF PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP LETALIŠKIH GASILSKIH VOZIL TER MOBILNEGA STOLPA ZA LETALIŠČE CERKLJE OB KRKI

datum odstopa zadeve

11.05.2021