018-119/2021

opravilna številka zadeve

018-119/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

predmet javnega naročila

Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme

datum odstopa zadeve

20.07.2021