018-063/2021

opravilna številka zadeve

018-063/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SPAN projektiranje informacijskih sistemov d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme

datum odstopa zadeve

07.04.2021