018-060/2021

opravilna številka zadeve

018-060/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PORTVAL d.o.o., storitvene dejavnosti v vodnem prometu,

predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje in servisiranje plovil P-08, P-16, P-88, P-111 in P-45 za potrebe

datum odstopa zadeve

30.03.2021