018-058/2021

opravilna številka zadeve

018-058/2021

naziv naročnika

Univerza na Primorskem

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.

predmet javnega naročila

Storitve mobilne in stacionarne telefonije za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let

datum odstopa zadeve

29.03.2021