018-057/2021

opravilna številka zadeve

018-057/2021

naziv naročnika

Mestna občina Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Interenergo d.o.o.

predmet javnega naročila

Posodobitev omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor

datum odstopa zadeve

25.03.2021