018-051/2021

opravilna številka zadeve

018-051/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o., ServiceOS Plc

predmet javnega naročila

Analiza, načrtovanje, razvoj, vpeljava in vzdrževanje informacijskega sistema za projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih"

datum odstopa zadeve

17.03.2021