018-046/2021

opravilna številka zadeve

018-046/2021

naziv naročnika

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Marand, programska oprema, d.o.o., ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o.

predmet javnega naročila

Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta

datum odstopa zadeve

04.03.2021