018-044/2021

opravilna številka zadeve

018-044/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GAREX, digitalne, vizualne komunikacije, d.o.o.

predmet javnega naročila

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eDIS in vzdrževanje licenčne programske opreme SAP.

datum odstopa zadeve

01.03.2021