018-042/2021

opravilna številka zadeve

018-042/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Jesenice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EUROTRONIK Kranj d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža klicnega in komunikacijskega sistema v SB Jesenice

datum odstopa zadeve

25.02.2021