018-038/2021

opravilna številka zadeve

018-038/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Murska Sobota

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KIMI, d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje

predmet javnega naročila

Medicinska razkužila

datum odstopa zadeve

24.02.2021