018-037/2021

opravilna številka zadeve

018-037/2021

naziv naročnika

Občina Gornja Radgona

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Cimmex Inženiring in trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadgradnja vodovoda sistem C 2.faza

datum odstopa zadeve

23.02.2021