018-036/2021

opravilna številka zadeve

018-036/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d. in Garnol, inženiring, gradnje v kadri, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)

datum odstopa zadeve

23.02.2021