018-033/2021

opravilna številka zadeve

018-033/2021

naziv naročnika

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenija za vode

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Vodnogospodarsko podjetje, d.d. Kranj

predmet javnega naročila

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)

datum odstopa zadeve

19.02.2021