018-032/2021

opravilna številka zadeve

018-032/2021

naziv naročnika

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SALUS proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

predmet javnega naročila

Obnova pogonov na transportu premoga

datum odstopa zadeve

18.02.2021