018-031/2021

opravilna številka zadeve

018-031/2021

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Novo mesto

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev prostorov in oprema za novi digitalni magnetno resonančni sistem v Splošni bolnišnici Novo mesto Nakup opreme in ureditev prostorov Vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe

datum odstopa zadeve

18.02.2021