018-030/2021

opravilna številka zadeve

018-030/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

predmet javnega naročila

D-097/20; Ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca-Brestanica, odsek 0361 Brestanica-Krško in R2-422/1333 Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica

datum odstopa zadeve

17.02.2021