018-027/2021

opravilna številka zadeve

018-027/2021

naziv naročnika

Komunala Kranj, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o.

predmet javnega naročila

Prevzem in predelava nevarnih odpadkov

datum odstopa zadeve

10.02.2021