018-022/2021

opravilna številka zadeve

018-022/2021

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PAVLIN proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup pisarniškega materiala in potrošnega materiala za tiskanje

datum odstopa zadeve

02.02.2021