018-019/2021

opravilna številka zadeve

018-019/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

genEplanet, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)

datum odstopa zadeve

01.02.2021